Τα ξένα χορευτικά συγκροτήματα που συμμετέχουν στην 50η Διεθνή Γιορτή Πολιτισμού Καραϊσκάκεια υποδέχτηκαν,

Μια πρώτη εκτίμηση των ζημιών στις εκτάσεων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα που επλήγησαν από τις χαλαζοπτώσεις  των τελευταίων ημερών

14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 3, 4, 6 & 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 26-6-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00΄μ.μ με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση – επικαιροποίηση της Στοχοθεσίας Δήμου Καρδίτσας έτους 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΣ

 

15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 3, 4, 6 & 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 26-6-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.30΄μ.μ  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Συζήτηση – ενημέρωση για τη δωρεά πίνακα του Παντελή Σαμπαλιώτη

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της Αναγέννησης Καρδίτσας για εύρεση και παραχώρηση έκτασης για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόταση τροποποίησης στα Ο.Τ 537 α & β λόγω άρσης απαλλοτρίωσης (Αρ. & Ευ. Κατσιαούνη) (εισ.: Σπ. Κουτσάφτης)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4369/2016 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων (εισ.: πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Καρδίτσας Απ. Ταξιάρχης)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση υφιστάμενων συμβάσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2017-2018 (εισ.: αντιδήμαρχος  Ιω. Σβάρνας)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπανών εκδηλώσεων για τη λήξη του σχολικού έτους στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό ημερήσιου τέλους των δύο νέων λαϊκών αγορών στην Πλατεία Γιολδάση και στη νότια πλευρά του περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Μουζακίου για την εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μουζακίου (εισ.: αντιδήμαρχος Ευ. Διαμαντή)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αργιθέας για την εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αργιθέας (εισ.: αντιδήμαρχος Ευ. Διαμαντή)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ'αριθμ. 282/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση της συντονιστικής επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου (εισ.: αντιδήμαρχος Ευ. Διαμαντή)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Καρδίτσας έτους 2017 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Μιχ. Τάντος)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ'αριθμ. 468/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας”, λόγω παραίτησης του αντιδημάρχου Κων. Ξυλομένου (εισ.: πρόεδρος Σχολ. Επιτροπής Ιω. Γεννάδιος)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατά χρήση παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Πλαστήρα για διοργάνωση εκδήλωσης “Μεταμοντέρνο Φεστιβαλ Θεσσαλίας” (εισ.: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Κων. Ψημμένος)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικύρωση της παρασχεθείσας έγκρισης επί αιτήματος της ΕΛΑΟ (Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας) για διεξαγωγή αγώνων στο αεροδρόμιο Μυρίνης (εισ.: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Δημ. Αραμπατζής)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Μ. Αλεξάνδρου μεταξύ των οδών Διάκου και Βασιαρδάνη στην πόλη της Καρδίτσας (εισ.: Σπ. Κουτσάφτης)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση βεβαίωσης ότι το οικόπεδο ιδιοκτησίας Γεωργίου Απ. Μαλαμίτση Γεωργίου στην Τ.Κ Καστανιάς υφίσταται κατά σχήμα και εμβαδό πριν το έτος 1985 (εισ.: πρόεδρος Τ.Κ Καστανιάς Ιω. Γεροντόπουλος)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση βεβαίωσης ότι το οικόπεδο ιδιοκτησίας Πέτρου Θ. Ράϊκου στην Τ.Κ Απιδέας βρίσκεται εντός της ζώνης των 800 μ. από το κέντρο του οικισμού και υφίσταται κατά σχήμα και εμβαδό πριν το έτος 1982 (εισ.: πρόεδρος Τ.Κ Καλλιφωνίου Μ. Λωρίδα - Παφλιά)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ» και καθορισμός του τρόπου ανάθεσής του (εισ.:Β. Ελευθερίου)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» και καθορισμός του τρόπου ανάθεσής του (εισ.:Β. Ελευθερίου)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ Ι ''ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – Η/Μ''» (εισ.:Β. Ελευθερίου)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΥ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 2ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΙΤΑΜΟΥ – ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης για την εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης του διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ. Πορτίτσας (εισ.: Κων. Λάντζος)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμήθειας για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017 και σύσταση επιτροπών διενέργειας του διαγωνισμού και εξέτασης ενστάσεων (εισ.: Παρ. Σδρόλια)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης διαφόρων Κ.Α.Ε (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση του υπ'αριθμ. Κ-10 καταστήματος της Δημοτικής Λαχαναγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση της συστάδας 2γ του διακατεχόμενου και δημοτικού δάσους Απιδιάς για υλοτόμηση και απόληψη καυσοξύλων δρυός προς εμπορία (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή από τη Γενική Λογιστική ποσού που αφορά την “Παυσίλυπο Α.Ε” (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή από τη Γενική Λογιστική ποσών που αφορούν προμηθευτές του Δήμου Καρδίτσας (οφειλές ΔΗ.Α.Μ.Ε.Κ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Αθ. Καραθάνος) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ (Χρ. Συρόπουλος, Κων. Ντανοβασίλης) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Παν. Κουσιά) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Παν. Μητσογιάννη) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού σε οφειλέτη ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 361/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής εφ'απαξ βοηθήματος στην υπάλληλο Αθ. Παππά λόγω συνταξιοδότησής της (εισ.: Αθ. Κουκούλης)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων του κ. Δημάρχου (εισ.: Μ. Νταφοπούλου)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΣ

 

KarditsaVoice

KarditsaVoice, η φωνή της πόλης μας και όχι μόνο, σε ένα website που σας κρατά ενήμερους για όλα τα τοπικά, εγχώρια και διεθνή νέα παρέχοντας έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση. Η ομάδα μας, αποτελούμενη από εξαίρετους επαγγελματίες, εργάζεται όλο το εικοσιτετράωρο στοχεύοντας στην τελειότητα.

Εάν η συγγραφή είναι το ταλέντο σου επικοινώνησε μαζί μας και ποιος ξέρει...ίσως γίνεις ένας απο εμάς!

Επικοινωνία

Τα Γραφεία Μας

Γραφείο Ενημέρωσης
Τρικάλων 117, Καρδίτσα, Ελλάδα
2441020084
info@karditsavoice.gr
Διαφημιστικό Τμήμα
Τρικάλων 117, Καρδίτσα, Ελλάδα
2441020084
adv@karditsavoice.gr

Νέα της Καρδίτσας

27
Ιουν2017

Αίτημα για την ένταξ...

Υπόμνημα 5 Δημάρχων και Αντιπεριφερειάρχη 

27
Ιουν2017

Ευχαριστήρια δήλωση...

Ο κ. Βικτ. Βενουζίου δωρητής του “Μνημείου Αιώνιας Ευγνωμοσύνης και Αναγνώρισης” που ανεγέρθηκε στην...

27
Ιουν2017

Πανηγυρίζουν... Δεν...

Η αλήθεια είναι η κόρη του χρόνου. Το παραβλέπουν όμως παντελώς ο Τσίπρας και η παρέα του και συνεχ...

26
Ιουν2017

Το σύνολο “HAJDUK ST...

Μια όμορφη βραδιά με άξονα τον πολιτισμό και τη φιλία που μέσα από αυτόν δημιουργείται διοργάνωσε ο...

Διαγωνισμοί με Δώρα

Άφησέ μας το όνομα και το e-mail σου και λάβε μέρος αυτόματα σε όλους τους διαγωνισμούς του KarditsaVoice